Ultraljud

Hittar du inte det du söker?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

  +46 (0)31-300 7001

  info@barnmorskehuset.se

    Stampgatan 15, Göteborg

Vi fick reda på att vi väntade tvillingar. Det största
ögonblicket i våra liv. Tack Barmorskehuset

Boka tid direkt

Ultraljud

Barnmorskehuset i Göteborg erbjuder fosterdiagnostik och ultraljudsundersökning oavsett vilken MVC man tillhör. Alla undersökningar utförs av välutbildade och certifierade ultraljudsbarnmorskor med lång erfarenhet.

Ultraljudsundersökning under graviditeten erbjuds idag till alla blivande föräldrar. Man kan utläsa bland annat hur länge graviditeten pågått, om det finns fler än ett foster och hur fostret utvecklas och mår.

 

Vi kan stolt presentera tjänsten Tricefy mobile. Ni får bilder direkt nerladdade i telefon eller email.

 

På grund av sekretess är filmning och fotografering inte tillåtet i några rum i våra lokaler.

Viabilitetsultraljud v 8+0 t.o.m. 12+2

Tidiga ultraljud utförs från fullgången graviditetsvecka 8+0, dvs i starten av pågående vecka 9, och ger svar på viabilitetsultraljud, graviditetslängd och antal foster.

Tidigt ultraljud (TUL), v 12+3 t.o.m.15+6

Tidiga ultraljud utförs från fullgången graviditetsvecka 12+3, dvs i starten av pågående vecka 13 och ger svar på viabilitet, graviditetslängd och antal foster. Fostret är nu något mer utvecklat och vi utför även en enklare anatomisk granskning av fostret. Om möjligt försöker vi datera graviditeten dvs att fastställa förlossningsdatum.

Rutinultraljud, (RUL), v 18+0 t.o.m v21+6, enbart singelgraviditet.

Rutinultraljud med anatomisk granskning görs optimalt från fullgången graviditetsvecka 18+0 – 22+0.  Vi gör en noggrann genomgång av fostrets anatomi för att utesluta missbildningar så kallad organscreening. Vi granskar även moderkakans läge samt bedömer fostervattenmängden.

Tillväxtultraljud v 25+0-, enbart singelgraviditet.

Tillväxtkontroller gör från v 25+0. Vid denna undersökning gör vi en anatomisk granskning samt uppskattning av barnets vikt och utveckling. Vi granskar moderkakans läge samt bedömer fostervattenmängden.

Tillväxtultraljud v 25+0 t.o.m.v 29+0 med tillval 3D, enbart singelgraviditet.

Tillväxtkontroller gör från v 25+0. 3D görs optimalt mellan fullgången graviditetsvecka 25+0 – 29+0.

 

Vi utgår från 2D teknik i denna undersökning och utför en anatomisk granskning samt uppskattning av barnets vikt och utveckling. Vi granskar moderkakans läge samt bedömer fostervattenmängden.

 

Vi kompletterar undersökningen med 3D och 4D teknik. Beroende på barnets position och mängden fostervatten kan man få en tydlig bild på barnet i 3D. 4D är 3D i realtid dvs att man får en rörlig 3D bild.

Inför ditt ultraljud

Det är bra om urinblåsan inte är helt tom vid undersökningen. Blåsan lyfter nämligen upp livmodern något, vilket underlättar för barnmorskan.

 

Vid såväl tidiga som senare ultraljud kan eventuella missbildningar och/eller avvikelser upptäckas som ni/du behöver ta ställning till. Vi vill att man har detta i åtanke om man planerar att ta med barn/syskon vid undersökningen.

 

Vid avvikelser och/eller frågeställningar hänvisar vi till specialist på respektive Ultraljudsklinik på sjukhus.

 

Viktigt är att komma ihåg att de allra flesta barn föds friska.

Adress

Stampgatan 15, Göteborg

Telefon

+46 (0)31-300 7001

E-post

info@barnmorskehuset.se

VI hjälper er

Tveka inte på att kontakta oss.