Ultraljud

Vi fick reda på att vi väntade tvillingar. Det största
ögonblicket i våra liv. Tack Barmorskehuset!

Ultraljud

Ultraljudsundersökning under graviditeten erbjuds idag till alla blivande föräldrar. Man kan utläsa bland annat hur länge graviditeten pågått, om det finns fler än ett foster och hur fostret utvecklas.

Tidigt ultraljud v 8+0 till 12+6

Tidiga ultraljud utförs från vecka 8+0, dvs i starten av pågående vecka 9, och ger svar på viabilitet, graviditetslängd och antal foster.

Tidigt ultraljud v 13+0 till 17+6

Tidiga ultraljud utförs från vecka 13+0 och ger svar på viabilitet, graviditetslängd och antal foster. Vi gör även en enklare anatomisk granskning av fostret.

Rutinultraljud

Rutinultraljud med anatomisk granskning görs optimalt i v 18-21+6.  Vi gör en noggrann genomgång av fostrets anatomi för att utesluta missbildningar. En datering av fostret görs för att ta fram en beräknad förlossningsdag. (Från v 22+0-27+6 görs endast den anatomiska granskningen).

Tillväxtultraljud

Tillväxtkontroller gör från v 28+0. Vid denna undersökning gör vi en uppskattning av barnets vikt och utveckling. Vi granskar moderkakans läge samt bedömer fostervattenmängden.

Inför ditt ultraljud

Det är bra om urinblåsan inte är helt tom vid undersökningen. Blåsan lyfter nämligen upp livmodern något, vilket underlättar för barnmorskan.

Vid såväl tidiga som senare ultraljud kan eventuella missbildningar och/eller avvikelser upptäckas som ni/du behöver ta ställning till. Samtidigt är det viktigt att veta att de allra flesta barn föds friska. Vid avvikelser och/eller frågeställningar hänvisar vi till specialist på respektive Ultraljudsklinik på sjukhus.