NIPT

Riskfritt och tillförlitligt

NIPT

NIPT (Non-Invasive Prenatal Testing)  innebär att man kan se kromosomavvikelser hos foster med hjälp av ett blodprov från mamman där fostrets DNA analyseras.

 

Vad är NIPT?

NIPT är ett enkelt, säkert och mycket tillförlitligt  prenataltest som mäter risken för trisomi 13,18 och 21.  Det medför ingen risk för missfall och provet ger ett säkrare resultat än KUB.

För att utföra en analys med NIPT behövs bara ett blodprov, som kan tas redan från graviditetsvecka 10+0. DNA från fostret passerar fosterhinnan och cirkulerar i moderns blodomlopp, vilket gör att kromosomantalet hos fostret kan mätas utan invasiva ingrepp. Det ofödda barnets kön kan också bestämmas om du har önskemål om detta.

Vi rekommenderar inte testet om du genomgått transplantationskirurgi, har en känd tumörsjukdom eller om du misstänks ha kromosomrubbning.

Barnmorskehuset erbjuder möjligheten att utföra ett ultraljud i samband med provtagningen som bekräftar graviditetslängd och antalet foster då det har betydelse för analysen. Det tar ca 1-2 veckor att få ett resultat. Vi kommer tillsammans överens om hur resultatet ska förmedlas.

Barnmorskehuset hjälper alla kvinnor/par som önskar göra NIPT men ansvarar inte för vidare handläggning med fostervattensprov vid avvikande utslag av NIPT. Rekommendationen är att man vid ett avvikande utslag  går vidare med ett moderkaksprov/fostervattensprov för att bekräfta resultatet. Därmed bör du ha en etablerad kontakt på en MVC där du bor för att få hjälp med remiss vid behov.

NIPT täcks idag inte av offentlig sjukvård i Västra Götaland, utan betalas av kvinnan/paret själv.

NIPT/fosterdiagnostik klassas som privat sjukvård vilket innebär att du kan be din arbetsgivare göra ett bruttolöneavdrag på hela beloppet. Vänligen se prisuppgift på prislistan.
För dig som har tillgång till Benify på din arbetsplats, så finns Barnmorskehusets tjänster tillgängligt via portalen.

Läs mer på:

Fostertest.se

Bokningsförfrågan NIPT

Är du nyfiken på NIPT eller vill boka tid? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort och hittar en tid för dig. Välkommen till Barnmorskehuset!

All kommunikation med oss sker under sekretess.

Tack för din förfrågan!
Vi kontaktar dig inom kort.