Företagsmödrahälsovård

Ny, unik tjänst som riktar sig till företag som vill erbjuda sina kvinnliga medarbetare det lilla extra i tillvaron under en graviditet

Företagsmödrahälsovård

Barnmorskehuset erbjuder en ny, unik tjänst som riktar sig till företag som vill erbjuda sina kvinnliga medarbetare det lilla extra i tillvaron under en graviditet. Vi kan stödja och underlätta för den gravida kvinnan så att hon får en behagligare och smidigare resa. Tjänsten erbjuder den gravida medarbetaren att få graviditetskontrollerna och preventivmedelsrådgivning utfört på företaget.

Vi har en hög tillgänglighet för våra kunder som sträcker sig utanför kontorstid och även på helger. Man når oss lätt via mail, telefon eller sms.

Barnmorskehuset följer de medicinska riktlinjerna i regionen för graviditeter.

Fördelar med vår företagstjänst:

  • Möjlighet för de anställda att bekosta tjänsten genom bruttolöneavdrag.
  • Konkurrenskraftig och attraktiv arbetsgivare.
  • Arbetsgivare sparar personalkostnader i form av utebliven arbetsinsats vid kontroller.
  • Tidig och tät kontakt med barnmorskan kan minska antalet sjukskrivningsdagar.
  • Medarbetaren undviker stressen och tidbortfallet att ta sig till och från sin barnmorska.
  • Personlig barnmorska som följer medarbetaren under hela graviditeten.
  • Medarbetaren har en hög tillgänglighet till sin barnmorska för rådgivning och stöd.

Kontakta oss för mer information!